• PRAVNO SVETOVANJE

  Pravno svetovanje zagotavljamo več podjetjem, ki štejejo za vodilna v svojih gospodarskih panogah.

Storitve

Odvetniška družba Kocmut je butična pravna pisarna, ki uresničuje interese svojih strank in jim zagotavlja kakovostno pravno svetovanje s širokega spektra različnih gospodarskih in civilnih zadev. V okviru specializiranih pravnih področij pa pisarna poseben fokus namenja pravu varstva konkurence, pravu intelektualne lastnine in davčnemu pravu.

Naši odvetniki se v celoti posvetijo vsaki stranki, ki potrebuje pravno svetovanje in našo strokovno pomoč. Ob tem si prizadevamo popolnoma razumeti in spoznati poslovanje naših strank ter širše okolje, v katerem delujejo, saj to po našem mnenju predstavlja enega izmed ključnih elementov za uspešno in celovito varstvo interesov strank.

Naši odvetniki imajo bogate izkušnje pri zastopanju in svetovanju strankam v sodnih in izvensodnih sporih, kot tudi pri zastopanju in svetovanju strankam v vseh drugih pravnih zadevah, s katerimi se srečujejo bodisi v domačem okolju bodisi na mednarodni ravni. O naši sposobnosti zagotavljanja kakovostnega pravnega svetovanja z različnih področij gospodarskega in civilnega prava najlepše priča naš nabor strank, saj zajema nekatera vodilna podjetja iz različnih gospodarskih panog, med drugim iz farmacije, telekomunikacij, logistike, bančništva, upravljanja premoženja, gradbeništva, industrijske proizvodnje, nepremičnin, energetike, ravnanja z odpadki in igralništva.

Bogate izkušnje imamo zlasti na sledečih področjih dela:

 • civilno pravo
 • davčno pravo
 • delovno pravo
 • energetika
 • gospodarsko pravo
 • gradbeništvo
 • insolvenčno pravo
 • izvršilno pravo
 • korporacijsko pravo
 • nepremičnine
 • pravo intelektualne lastnine
 • pravo varstva konkurence
 • pravo varstva okolja
 • pravo varstva potrošnikov
 • reševanje sporov
 • telekomunikacije, mediji in IT
 • varstvo osebnih podatkov
 • zavarovalništvo
 • zdravstvo in farmacija
 • združitve in prevzemi

O nas

Storitve

Odvetniki

Kontakt